HOTOTI

Hototi pēc ārējā izskata ir tādi paši, kā baltie hermelīni, starpība vien tā, ka acu krāsa nav koši zila, bet gan dažādu nokrāsu tumša un ap acīm ir it kā uzvilkta tieva, melna līnija. Raksturs tāpat sabiedrisks, aktīvs, pat aktīvāks, nekā hermelīniem. ,,Ziemas guļā,, mūsu audzētavā hototi neiet. Mūsu hototu ciltstēvs Počo, kurš ir atvests no izstādes Dānijā, ir bērnu ļoti iemīļots, jo tiecas pie rokām un prot dot bučiņas. Sakrustojot baltos hermelīnus ar hototiem, veidojas interesants melnbalts trusēnu krāsojums, kas atgādina kaķēnus, un mēs tos saucam par minkām.